ЗАВДАННЯ КОЛЕКТИВу ДОШКІЛЬНого НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

/ясла-садок/комбінованого типу№73 «Мальвіна»

Черкаської міської ради

НА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

  1. Відповідно до завдань Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді акцентувати увагу на підвищенні рівня культури українського мовлення дошкільників як основи формування національно- патріотичних почуттів. Формувати розмовне мовлення дітей шляхом використання сучасних технологій розвитку зв'язного мовлення, прозових та поетичних творів сучасних авторів, кращих зразків малих фольклорних жанрів.

 

  1. Підвищувати рівень методичної культури педагогів у вирішенні завдань морального виховання Сприяти формуванню у дошкільників моральних знань, суджень, моральних потреб, що мотивують до дотримання моральних норм та протидії їх порушенню.

 

 

  1. Забезпечувати якісний рівень формування життєвої компетентності дошкільників відповідно до вимог Державного стандарту дошкільної освіти. Підтримувати власну активність дитини в здобутті знань шляхом проведення дослідно-експериментальної діяльності. Узгоджувати в освітньому процесі колективні, групові, парні, індивідуальні форми навчально-розвивальної взаємодії педагога з дітьми. Освітній процес будувати на засадах партнерства, довіри, толерантності, взаємодопомоги.

РІЧНИЙ ПЛАН 2018-2019